Szkoła Podstawowa
w Nowym Worowie
 
   
Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie .

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • brak ułatwień dostępu,
  • brak opisów alternatywnych do zamieszczonych zdjęć,
  • brak opisów alternatywnych do zamieszczonych grafik,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • błędna struktura nagłówkowa w poszczególnych zakładkach na stronie,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-03-01. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • widoczny fokus;
  • wyróżnione odnośniki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie, ul. Chopina 9,78-523 Nowe Worowo

Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: budynek szkoły jest piętrowy. Budynek posiada dwa wejścia. Wejście A do budynku od strony ulicy Chopina posiada podjazd z poręczami, za pomocą którego można dostać się do budynku. Jednak z uwagi na znajdujące się w dalszej części schody nie ma możliwości bezpośredniego dotarcia do wewnątrz budynku. Wejście B od strony dziedzińca szkolnego nie zostało wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek nie jest wyposażony w windę, poszczególne kondygnacje połączone są schodami. Budynek szkoły posiada jedno piętro. Sekretariat oraz pomieszczenia dyrektora znajdują się na I piętrze. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W ciągach komunikacyjnych występują bariery architektoniczne w postaci zmian wysokości podłoża. Podmiot nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących: podmiot nie posiada pętli indukcyjnych. W podmiocie nie można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. Zgłoszenie o potrzebie zapewnienia usługi tłumacza języka migowego dokonuje się poprzez złożenie „Wniosku o zapewnienie dostępności” i wysłanie go na adres siedziby podmiotu lub na adres e-mail: zs.noweworowo@post.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

1-Raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-SP-w-Nowym-Worowie-2021(PDF,60KB)
2-Raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-Punkt-Przedszkolny-w-Nowym-Worowie-2021-(PDF,60KB)
3-Wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci-(WORD,34KB)
4-Informacja-o-braku-dostepnosci-(WORD,33KB)
5-Klauzula-informacyjna-o-oochronie-danych-osobowych


PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE
MAŁY KUCHARZ
ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ
  © 2016 - 2024 Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie ŁG  
© 2016 - 2024 SPNW ŁG
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.